(svenska nedan) Enjoy Breathwork from a shamanic point of view. Learn how to connect with your body, soul, spirit, Earth and Sky, Existence, compassion and love through simple breathing. Experience relief of pain and suffering and a deeper sense of self.

The workshop consists of the following:
– basic breathing in various forms
– grounding breath
– Body Breathwork
– Connection Breathwork
– using breath to relieve the body and your energy system of blockages and pain
– gentle recapitulation (a shamanic breathing technique to let go of the past and trauma through breath and movement)

The experience is designed for everything from beginners to advanced practitioners.

Place: online via Zoom (link provided when confirming your participation)
Time: 10th of August, 19.00 – 20.30 CEST
Price: 36 Euro (payment via PayPal, credit card or Swish)
Language: English or Swedish, depending on the participants

Confirm your participation via Messenger or mail to susan@florries.net

Feel warmly welcome!

About me:
My name is Susan Florries, born in Stockholm, Sweden on the 11th of January in 1977. Almost a year later, I sat under the Christmas tree with my recently born cousin, watching how the grown ups in my loving family subconsciously attacked one another energetically. I promised myself to never act like that, and created a protective field around myself and my cousin.

Growing up I did my best to stay true to that promise, often failing terribly, which lead to therapy and much spiritual practice. Creativity, like storytelling, film making, dance, singing and writing poetry also helped.

Now I am a shamana, authenticated by a respected teacher. I do not work with medicinal plants which produces changes in ones state of mind – I have other ways of sharing that experience with others. Additionally I have two diplomas in Reiki, knowledge of various forms of healing as well as Feng Shui, tantra, tarot and oracle cards (I focus on life management in my readings), magic, witchcraft (good) and I love sharing wisdom and inspiration through transformative storytelling.

Furthermore I developed a coaching method aimed at empowerment from within and specialized in organizational development.

———

Njut av Breathwork från en shamanskt utgångspunkt. Lär dig hur du kommer i förbindelse med din kropp, själ, ande, jord och himmel, existensen, medkänsla och kärlek genom enkel andning. Upplev lindring av smärta samt lidande och en djupare självkänsla.

Workshopen består av följande:
– grundläggande andning i olika former
– jordande andning
– Body Breathwork
– Connection Breathwork
– att använda andning för att lindra smärta och avlägsna blockader i din kropp samt ditt energisystem
– skonsam rekapitulation (en shamanisk andningsteknik för att släppa det förflutna och trauma genom andning och rörelse)

Upplevelsen är utformad för allt från nybörjare till avancerade utövare.

Plats: online via Zoom (länk tillhandahålls vid bekräftelse av ditt deltagande)
Tid: 10:e augusti, 19.00 – 20.30 CEST
Pris: 425 kronor (betalning via PayPal, kreditkort eller Swish)
Språk: engelska eller svenska, beroende på deltagarna

Bekräfta ditt deltagande via Messenger eller mail till susan@florries.net

Känn dig varmt välkommen!

Om mig:
Jag heter Susan Florries, född i Stockholm, Sverige den 11 januari 1977. Nästan ett år senare satt jag under granen med min nyfödda kusin och såg hur de vuxna i min kärleksfulla familj undermedvetet attackerade varandra på en energinivå. Jag lovade mig själv att aldrig agera så, och skapade ett skyddande fält runt mig och min kusin.

När jag växte upp gjorde jag mitt bästa för att hålla det löftet, ofta misslyckades jag totalt, vilket ledde till terapi och mycket andlig träning. Kreativitet, som storytelling, filmskapande, dans, sång och att skriva poesi hjälpte också.

Nu är jag en shamana, autentiserad av en respekterad lärare. Jag jobbar inte med medicinalplantor som förändrar sinnestillstånd – jag har andra sätt att dela sådana upplevelser med andra. I övrigt har jag två diplom i Reiki, kunskap i olika former av healing samt Feng Shui, tantra, tarot och orakelkort (jag fokuserar mina läsningar på livsrådgivning), magi samt häxkonst (kärleksbaserad) älskar att dela visdom och kärlek igenom transformativt berättande.

Vidare så har jag utvecklat en coachingmetod inriktad på empowerment inifrån samt är specialiserad på organisations- och företagsutveckling. Är även under utbildning för att bli certifierad Stress Coach.