An evening to enjoy the wonderful taste and healing essence of pure Cacao! This special beverage produces joy in the body and a hightened state of mind. Based on this simple but yet marvelous experience, the evening will contain ceremonial elements, a short sharing and playful methods to further merge with the emotions and feelings produced by the Cacao, as well as the experience in general. Towards the end there will be time to socialize freely. Maybe you meet some new friends!

DETAILS:
Place: Terrassen at Hälsans Hus, with a wonderful view of the city.
Fjällgatan 23 B, Stockholm
Time: 08.08.2023 at 18.30 – 21.45.
Cost: 350 Swedish Crona, including 1-2 cups of pure, vegan Cacao. Payment can be done via Swish, PayPal or credit card.
Registration: please contact me via Messenger or mail to susan@florries.net to reserve your spot!

GENERAL INFO:
– No loud music is allowed, but feel free to bring an instrument and share a calm song with the rest of us!
– Please bring something to sit on! Blanket, pillow, fell or similar.

– Arrival 18.30 -18.45
– Ceremony and similar until ca 20.30, afterwards mingling.
– The Cacao drink will be vegan and supertasty 🙂
– Children are very welcome! Half price for children under 15!

– No dogs allowed, besides guide dogs.
– Please stay calm and quiet in the corridors. Be considerate of other events taking place in the building.
– Do not leave any valuable objects or too much stuff in general outside of the room.

About me:
My name is Susan Florries, born in Stockholm, Sweden on the 11th of January in 1977. Almost a year later, I sat under the Christmas tree with my recently born cousin, watching how the grown ups in my loving family subconsciously attacked one another energetically. I promised myself to never act like that, and created a protective field around myself and my cousin.

Growing up I did my best to stay true to that promise, often failing terribly, which lead to therapy and much spiritual practice. Creativity, like storytelling, film making, dance, singing and writing poetry also helped.

Now I am a shamana, authenticated by a respected teacher. I do not work with medicinal plants which produces changes in ones state of mind – I have other ways of sharing that experience with others. Additionally I have two diplomas in Reiki, knowledge of various forms of healing as well as Feng Shui, tantra, tarot and oracle cards (I focus on life management in my readings), magic, witchcraft (good) and I love sharing wisdom and inspiration through transformative storytelling.

Furthermore I developed a coaching method aimed at empowerment from within and specialized in organizational development.

Read more here

—–
En kväll att njuta av den underbara smaken och helande essensen i ren kakao! Denna speciella dryck främjar glädje i kropp och hjärna samt framkallar ett förhöjt sinnestillstånd.

Baserat på denna enkla men ändå fantastiska upplevelse kommer kvällen att innehålla ceremoniella element, en kort sharing och lekfulla metoder för att ytterligare integrera känslor och upplevelsen i stort. Mot slutet kommer det att finnas tid att umgås fritt. Kanske träffar du några nya vänner!

DETALJER:
Plats: Terrassen vid Hälsans Hus, med en underbar utsikt över staden
Fjällgatan 23B, Stockholm
Tid: 08.08.2023 kl 18.30 – 21.45.
Kostnad: 350 svenska crona, inklusive 1-2 koppar ren, vegansk kakao. Betalning kan ske via Swish, PayPal eller kreditkort. Registrering: kontakta mig via Messenger eller mail för att susan@florries.net att boka din plats!

ALLMÄN INFORMATION
– Ingen hög musik är tillåten, men ta gärna med ett instrument och dela en lugn sång med oss andra!
– Ta med något att sitta på! Filt, kudde, fjäll eller liknande.
– Barn är hjärtligt välkomna! Barn under 15 år betalar halva priset!

– Ankomst mellan 18.30 – 18.45
– Ceremoni och liknande fram till ca 20.30, därefter mingel.
– Kakaodrycken kommer att vara vegansk och supergod 🙂

– Inga hundar tillåtna, förutom ledarhundar.
– Var gärna lugna och tysta i korridorerna. Ta hänsyn till andra events som äger rum i byggnaden.
– Lämna inga värdefulla föremål eller för mycket saker i allmänhet i korridoren utanför rummet.

OM MIG
Jag heter Susan Florries, född i Stockholm, Sverige den 11 januari 1977. Nästan ett år senare satt jag under granen med min nyfödda kusin och såg hur de vuxna i min kärleksfulla familj undermedvetet attackerade varandra på en energinivå. Jag lovade mig själv att aldrig agera så, och skapade ett skyddande fält runt mig och min kusin.

När jag växte upp gjorde jag mitt bästa för att hålla det löftet, ofta misslyckades jag totalt, vilket ledde till terapi och mycket andlig träning. Kreativitet, som storytelling, filmskapande, dans, sång och att skriva poesi hjälpte också.

Nu är jag en shamana, autentiserad av en respekterad lärare. Jag jobbar inte med medicinalplantor som förändrar sinnestillstånd – jag har andra sätt att dela sådana upplevelser med andra. I övrigt har jag två diplom i Reiki, kunskap i olika former av healing samt Feng Shui, tantra, tarot och orakelkort (jag fokuserar mina läsningar på livsrådgivning), magi samt häxkonst (kärleksbaserad) älskar att dela visdom och kärlek igenom transformativt berättande.

Vidare så har jag utvecklat en coachingmetod inriktad på empowerment inifrån samt är specialiserad på organisations- och företagsutveckling. Är även under utbildning för att bli certifierad Stress Coach.

Läs mer här